den 19 oktober 2021
Skydd av personlig information

Peterssons Bilverkstad i Nässjö är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Peterssons Bilverkstad i Nässjö portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

Peterssons Bilverkstad i Nässjö kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Peterssons Bilverkstad i Nässjö kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Peterssons Bilverkstad i Nässjö. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Peterssons Bilverkstad i Nässjö för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Peterssons Bilverkstad i Nässjö öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Peterssons Bilverkstad i Nässjö läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Peterssons Bilverkstad i Nässjö samlar och använder personlig information för att kunna operera Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Peterssons Bilverkstad i Nässjö använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Peterssons Bilverkstad i Nässjö och deras partner. Peterssons Bilverkstad i Nässjö kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Peterssons Bilverkstad i Nässjö håller reda på vilka sidor som besöks i Peterssons Bilverkstad i Nässjö, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Peterssons Bilverkstad i Nässjö kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Peterssons Bilverkstad i Nässjö eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Peterssons Bilverkstad i Nässjö portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Peterssons Bilverkstad i Nässjö sidor, eller registrerar dig hos Peterssons Bilverkstad i Nässjö , hjälper en cookie  Peterssons Bilverkstad i Nässjö att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Peterssons Bilverkstad i Nässjö webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Peterssons Bilverkstad i Nässjö .

Säkerhet och personlig information

Peterssons Bilverkstad i Nässjö säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Peterssons Bilverkstad i Nässjö När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Peterssons Bilverkstad i Nässjö kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Peterssons Bilverkstad i Nässjö rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Peterssons Bilverkstad i Nässjö skyddar din personliga information.

Kontakt information

Peterssons Bilverkstad i Nässjö välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Peterssons Bilverkstad i Nässjö inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Peterssons Bilverkstad i Nässjö via e-post tobias.lingh@telia.com.

© 2018 Peterssons Bilverkstad Personliga UppgifterAnvändarvillkor
Startsida Om oss Verkstad Medarbetare Samarbetspartners Kontakta oss